O mně

Kroměřížský právník Radek Vondráček v roce 2013 vstoupil do politiky a kandidoval do Poslanecké sněmovny jako lídr hnutí ANO ve Zlínském kraji. Po úspěšných parlamentních volbách se stal poslancem a místopředsedou sněmovního ústavně právního výboru. V lednu 2017 byl jmenován místopředsedou Poslanecké sněmovny a o měsíc později na celonárodním sněmu hnutí ANO získal post v jeho předsednictvu.

V parlamentních volbách na podzim 2017 vedl jako lídr kandidátku hnutí ANO ve Zlínském kraji, které zde suverénně zvítězilo a Radek Vondráček získal od voličů největší počet preferenčních hlasů. 20. listopadu obnovil poslanecký slib a o dva dny později byl zvolen předsedou Poslanecké sněmovny PČR.

Radek Vondráček se významně podílí na přípravě protikorupčních zákonů a norem. Iniciativa Rekonstrukce státu ho letech 2016 a 2017 ocenila jako nejaktivnějšího bojovníka proti korupci ze všech 200 poslanců.
Při práci čerpá ze svých zkušeností desetileté advokátní praxe a také ze života na malém třiceti tisícovém městě, kde poznal problémy a potřeby běžných občanů.

Radek Vondráček se narodil 30. prosince 1973 v Kroměříži. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, po studiích se ovšem vrátil zpátky do rodného města, kde má jeho rodina hluboké kořeny, on sám je již sedmou generací. Radek Vondráček se cítí jako velký patriot a na Zlínský kraj, obzvlášť rodnou Kroměříž, nedá dopustit.

V Kroměříži znají Radka Vondráčka jako vstřícného člověka se smyslem pro humor a také jako hrdého otce, který, když mu to čas dovolil, nevynechal jedinou třídní schůzku či sportovní aktivitu svých dvou dětí. Sám sebe vidí jako zarputilého sportovce (hraje volejbal, badminton, tenis, kuželky, jezdí na motorce…) a temperamentního zpěváka a hráče na kytaru.

Velkým profesním přání Radka Vondráčka je změnit politickou kulturu v naší zemi.

Sociální sítě

Pár slov o našem hnutí ANO

Naším hlavním cílem je dobře fungující, stabilní a prosperující společnost, ve které demokratická politická reprezentace pracuje ve prospěch všech občanů. K tomu musí vést politický dialog, zaměřený na zájmy a potřeby občanů. Nechceme však dělat politiku jen pro ni samotnou a ztrácet čas zbytečným politikařením. Chceme do veřejného prostoru vrátit racionálnost a hledání pragmatických řešení.

I proto je snahou hnutí ANO přivádět do politiky osobnosti, které něco dokázaly a mají společnosti co nabídnout. Přičiníme se o to, aby Česká republika jasně formulovala své národní zájmy. Zároveň se hlásíme k základním civilizačním hodnotám a chceme být jasným a čitelným partnerem v rámci zahraniční politiky a Evropské unie.

Klíčové hodnoty

Ve všem, co děláme, se snažíme řídit základními morálními principy a dobrými úmysly. Těmito základními hodnotami jsou:

1. Svoboda

Svoboda jedince je nezpochybnitelnou hodnotou, která by měla být hybnou silou v naší společnosti. Chceme vytvářet podmínky, které povedou ke svobodnému životu, svobodnému rozhodování a zodpovědnosti za vlastní osud. Svoboda je sice odpovědností za vlastní rozhodnutí, ale nese v sobě i odpovědnost za soužití s ostatními spoluobčany. Svoboda jedince tak musí jít ruku v ruce se solidaritou vůči druhým.

 

3. Zdravý rozum a snaha hledat řešení

Vnímáme politiku jako službu veřejnosti, a proto klademe důraz na hledání řešení, které je pro nás důležitější než ideologická nálepka. Chceme proto spolupracovat s ostatními demokratickými politickými subjekty napříč politickým spektrem. Chceme poukazovat na situace, kdy se z různých témat stává zbytečně zpolitizovaná věc na úkor konstruktivní debaty o nalezení nejvíce optimálního řešení. Jsme přesvědčeni, že zdravý rozum a lidský přístup jsou často lepší cestou než byrokratická ztuhlost. Chceme proto eliminovat zbytečnou byrokracii a zkostnatělé přístupy. V ekonomické oblasti budeme hledat hospodárná řešení a zamezíme plýtvání veřejnými prostředky.

 

2. Solidarita a zodpovědnost ke spoluobčanům

Naší snahou je vytvářet stát, který občany příliš nezatěžuje, ale zároveň za ně jako instituce nese velkou dávku zodpovědnosti. Pomáhá jim a je solidární k těm, kteří z různých důvodů potřebují pomoc. Tato solidarita vychází nejen ze základních civilizačních hodnot, ale je také způsobem, jak nejen společnost, ale také stát, učinit stabilnějšími. Vzájemná solidarita by však neměla omezovat svobody jednotlivce a podlamovat úsilí občanů o zlepšení svého osudu.

4. Rodina a soulad mezi generacemi

Spokojená, soběstačná a dobře fungující rodina je zárukou dobrého fungování společnosti. Rodinná politika je proto v centru naší snahy. Pro rozvoj naší země je zásadní kvalitní a správně nastavené vzdělávání všech věkových skupin. Zároveň si uvědomujeme, že naše populace stárne, a chceme proto vytvářet podmínky, které podporují mezigenerační solidaritu, harmonii a udržitelnost.

Napište mi

Navštivte mě

Napište mi
  • Poslanecká kancelář Mgr. Radka Vondráčka
  • Masarykovo náměstí 3, 767 01 Kroměříž
  • Rád se s vámi setkám, pro domluvu osobní schůzky mi prosím napište přes kontaktní formulář “Napište mi”